Contributie per kwartaal (bedragen in € ,4x per jaar)

Inschrijfgeld: Voor elke sport éénmalig €12,50  —  te voldoen aan de hoofdtrainer bij het inschrijven

Bondscontributie: Te voldoen in overleg met trainer  //  pasfoto’s  2x meebrengen

Contributie vereniging: Te voldoen d.m.v. machtiging tot automatische incasso door de vereniging

tabel